Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://1tee-n-smyrn.att.sch.gr/SynHlektr/synHlektr.html
Τρέχουσα τιμή : 14726
Προηγούμενη τιμή : 12021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.37%