Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.patrinorama.com/
Τρέχουσα τιμή : 269360
Προηγούμενη τιμή : 631995
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 134.63%