Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.targetpoint.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10815527
Προηγούμενη τιμή : 6587765
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.09%