Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.extremes.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9670136
Προηγούμενη τιμή : 8437910
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -12.74%