Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bpd.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14325068
Προηγούμενη τιμή : 11951147
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -16.57%