Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sdac.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1649401
Προηγούμενη τιμή : 1145323
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -30.56%