Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pc-shop.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18325421
Προηγούμενη τιμή : 9709822
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.01%