Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.inkcity.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8832739
Προηγούμενη τιμή : 2712541
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -69.29%