Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.idealshop.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11085392
Προηγούμενη τιμή : 9772131
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -11.85%