Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gbnet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10029684
Προηγούμενη τιμή : 5879146
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.38%