Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.acropolisnet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6026103
Προηγούμενη τιμή : 20148386
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 234.35%