Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.megatron.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5160355
Προηγούμενη τιμή : 2036840
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.53%