Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kaizer.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7666280
Προηγούμενη τιμή : 4913623
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -35.91%