Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://dide-dytik.att.sch.gr/plinet/
Τρέχουσα τιμή : 14726
Προηγούμενη τιμή : 12021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.37%