Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.directstudies.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9689753
Προηγούμενη τιμή : 4401532
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.58%