Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kender.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12625453
Προηγούμενη τιμή : 6641882
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.39%