Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.network.gr/asep/
Τρέχουσα τιμή : 2049794
Προηγούμενη τιμή : 1782497
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -13.04%