Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kentro-elikonas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13589802
Προηγούμενη τιμή : 5179400
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.89%