Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.magnet.gr/views/artdir/
Τρέχουσα τιμή : 2385252
Προηγούμενη τιμή : 1318632
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.72%