Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.idancenet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7557010
Προηγούμενη τιμή : 4714486
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.61%