Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://users.otenet.gr/~vitalix/
Τρέχουσα τιμή : 27034171
Προηγούμενη τιμή : 4339
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -99.98%