Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.geocities.com/xeimarra/
Τρέχουσα τιμή : 13572276
Προηγούμενη τιμή : 12628818
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -6.95%