Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.csd.uch.gr/~damala/veroia/html.files/
Τρέχουσα τιμή : 23579573
Προηγούμενη τιμή : 34883
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -99.85%