Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kairatos.com.gr/daktylidiminos1.htm
Τρέχουσα τιμή : 765846
Προηγούμενη τιμή : 549843
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.2%