Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.patitiria.com/
Τρέχουσα τιμή : 1619391
Προηγούμενη τιμή : 479706
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -70.38%