Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aphrodisia.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9687636
Προηγούμενη τιμή : 10954527
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 13.08%