Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alatsata.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18560612
Προηγούμενη τιμή : 9936326
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.47%