Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.rassias.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1388822
Προηγούμενη τιμή : 725724
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.75%