Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ambelakia.org/
Τρέχουσα τιμή : 5038346
Προηγούμενη τιμή : 5204700
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 3.3%