Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://efesos.wordpress.com/
Τρέχουσα τιμή : 13346750
Προηγούμενη τιμή : 12570935
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -5.81%