Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.c-lab.gr/palaiokomi/
Τρέχουσα τιμή : 4498390
Προηγούμενη τιμή : 2413932
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.34%