Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.halkidiki.gov.gr/nele/
Τρέχουσα τιμή : 1971281
Προηγούμενη τιμή : 1373512
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -30.32%