Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lefkandi.741.com/
Τρέχουσα τιμή : 56489
Προηγούμενη τιμή : 64425
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 14.05%