Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kritikoi.gr/
Τρέχουσα τιμή : 980343
Προηγούμενη τιμή : 690973
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -29.52%