Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://historyofmacedonia.wordpress.com/
Τρέχουσα τιμή : 1989622
Προηγούμενη τιμή : 3418074
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 71.8%