Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ancientgr.com/
Τρέχουσα τιμή : 3817576
Προηγούμενη τιμή : 9207974
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 141.2%