Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://mikrasiatesthivas.wordpress.com/
Τρέχουσα τιμή : 20691364
Προηγούμενη τιμή : 7745046
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.57%