Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.drosopigi.com/
Τρέχουσα τιμή : 23274865
Προηγούμενη τιμή : 9748892
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.11%