Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dafermos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14903608
Προηγούμενη τιμή : 4990735
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -66.51%