Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aspra.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5958233
Προηγούμενη τιμή : 2585199
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.61%