Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kairatos.com.gr/myweb/newpage1.htm
Τρέχουσα τιμή : 549843
Προηγούμενη τιμή : 417232
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -24.12%