Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aet.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 19389915
Προηγούμενη τιμή : 9604247
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.47%