Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://goutzikas.20m.com/
Τρέχουσα τιμή : 13309
Προηγούμενη τιμή : 17466
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 31.23%