Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.slang.gr/
Τρέχουσα τιμή : 261292
Προηγούμενη τιμή : 308809
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 18.19%