Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.siatistanews.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2753780
Προηγούμενη τιμή : 3046826
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 10.64%