Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.grundnig-vassilis.blogspot.com/
Τρέχουσα τιμή : 2791251
Προηγούμενη τιμή : 1860182
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.36%