Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fortifications.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15170609
Προηγούμενη τιμή : 3382315
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.7%