Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.angelfire.com/biz2/nick2/
Τρέχουσα τιμή : 21946986
Προηγούμενη τιμή : 7528075
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.7%