Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.chioshistory.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7711358
Προηγούμενη τιμή : 4546023
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.05%