Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.agiasofia.com/
Τρέχουσα τιμή : 855529
Προηγούμενη τιμή : 1227673
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 43.5%